Sylabusy

Inżynieria produkcji i zarządzanie
Algebra liniowa (7)
Analiza kosztów w procesie decyzyjnym (7)
Analiza matematyczna (6)
Budowanie systemów zapewniania jakości (3)
Chemia / Chemia nieorganiczna (5)
Chemia fizyczna (4)
Chemia fizyczna z elementami termodynamiki (4)
Ekstrakcja metali (2)
Elektrotechnika (6)
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (2)
Etyka (5)
Finanse i rachunkowość (3)
Fizyka / Fizyka klasyczna (9)
Fizyka relatywistyczna (9)
Grafika inżynierska i projektowanie / Grafika inżynierska (4)
Historia techniki I (5)
Historia techniki II (5)
Historia wynalazczości (5)
Informatyka / Informatyka, podstawy sieci komputerowych i bazy danych (5)
Język angielski (5)
Język niemiecki (5)
Komunikacja i etyka w pracy zespołowej (10)
Komunikacja interpersonalna (13)
Logistyka w przedsiębiorstwie (7)
Materiałoznawstwo (5)
Mechanika i wytrzymałość materiałów (7)
Metaloznawstwo (5)
Metalurgia metali (3)
Nowoczesne materiały w przemyśle (3)
Ochrona własności intelektualnej (5)
Optymalizowanie procesów produkcyjnych (2)
Podstawy cybernetyki (3)
Podstawy metalurgii (8)
Podstawy zarządzania (8)
Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (4)
Prawo gospodarcze (5)
Prawo w praktyce inżynierskiej (5)
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej (7)
Procesy przeróbki plastycznej (3)
Projekt technologiczny (4)
Przedsiębiorczość w przemyśle (4)
Przetwórstwo metali (6)
Rachunek kosztów / Rachunek kosztów dla inżynierów (7)
Rewolucja przemysłowa XIX w. (5)
Seminarium dyplomowe (3)
Systemy jakości w produkcji i usługach (2)
Systemy logistyczne (6)
Systemy zapewnienia jakości (14)
Technologia CAD/CAM (4)
Technologia informacyjna (3)
Technologia łączenia i spajania materiałów (9)
Technologie tworzyw sztucznych (3)
Termodynamika (6)
Urządzenia cieplne w hutnictwie (6)
Urządzenia cieplne w technice (6)
Utylizacja odpadów i ochrona środowiska (4)
Współczesne systemy zarządzania i organizacji produkcji (11)
Zaawansowane metody badań materiałów (6)
Zaawansowane metody matematyczne (matlab) (4)
Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych (15)
Zarządzanie ochroną środowiska (4)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (3)
Procesy przeróbki plastycznej
Algebra liniowa (7)
Analiza matematyczna (6)
Chemia (6)
Chemia fizyczna (4)
Drukowanie 3D (3)
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (2)
Etyka (5)
Fizyka / Fizyka klasyczna (9)
Fizyka relatywistyczna (9)
Grafika inżynierska i projektowanie (4)
Historia techniki I (4)
Historia techniki II (5)
Historia wynalazczości (5)
Informatyka (5)
Inżynieria i organizacja produkcji (3)
Język angielski (5)
Język niemiecki (5)
Komputerowe projektowanie procesów przeróbki plastycznej (1)
Maszyny do plastycznego kształtowania wyrobów (3)
Mechanika i wytrzymałość materiałów (7)
Mechanizacja i automatyzacja plastycznego kształtowania wyrobów (3)
Metaloznawstwo (4)
Metalurgia metali (3)
Niestandardowe techniki wytwarzania (technologie spiekowe i generacyjne) (3)
Nowoczesne materiały w przemyśle (3)
Obróbka cieplna i powierzchniowa narzędzi (3)
Ochrona własności intelektualnej (5)
Odlewanie metali i stopów (4)
Oprzyrządowanie w procesach kształtowania metali na zimno i na gorąco (4)
Podstawy cybernetyki (3)
Podstawy metalurgii (8)
Prawo w praktyce inżynierskiej (5)
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej (5)
Procesy przeróbki plastycznej (3)
Przetwórstwo metali (6)
Rewolucja przemysłowa XIX w. (5)
Systemy jakości w produkcji (3)
Technologia CAD/CAM (3)
Technologia informacyjna (3)
Technologia kształtowania wyrobów blach (3)
Technologia łączenia i spajania materiałów (9)
Technologia obróbki objętościowej na zimno i na gorąco (6)
Technologie wytwarzania (3)
Termodynamika (6)
Transport masy i ciepła (4)
Urządzenia cieplne w hutnictwie (6)
Zaawansowane metody badań materiałów (6)
Zaawansowane metody matematyczne (matlab) (4)
Zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń (2)
Zaawansowane technologie wytwarzania
Algebra liniowa (7)
Alternatywne metody wytwarzania maszyn i narzędzi (4)
Analiza matematyczna (6)
Chemia / Chemia nieorganiczna (5)
Chemia fizyczna (4)
Chemia fizyczna z elementami termodynamiki (4)
Ekstrakcja metali (2)
Elektrotechnika (6)
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (2)
Etyka (5)
Fizyka / Fizyka klasyczna (9)
Fizyka relatywistyczna (9)
Grafika inżynierska i projektowanie / Grafika inżynierska (4)
Historia techniki I (5)
Historia techniki II (5)
Historia wynalazczości (5)
Informatyka / Informatyka, podstawy sieci komputerowych i bazy danych (5)
Inżynieria systemów i bazy danych (4)
Język angielski (5)
Język niemiecki (5)
Komunikacja i etyka w pracy zespołowej (10)
Konstrukcje inżynierskie (2)
Materiałoznawstwo (5)
Materiały typu SMART (3)
Mechanika i wytrzymałość materiałów (7)
Metale współtowarzyszące w ciągach technologicznych (6)
Metaloznawstwo (5)
Metalurgia metali (3)
Metalurgia metali towarzyszących (3)
Metalurgia proszków (2)
Nowoczesne materiały w przemyśle (3)
Ochrona własności intelektualnej (5)
Odlewanie metali i stopów (4)
Opracowanie wyników pomiarów i statystyka dla inżynierów (4)
Podstawy cybernetyki (3)
Podstawy konstrukcji maszyn (9)
Podstawy metalurgii (8)
Podstawy technologii wytwarzania (3)
Prawo w praktyce inżynierskiej (5)
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej (3)
Procesy przeróbki plastycznej (3)
Projekt technologiczny (4)
Projektowanie procesów technologicznych (3)
Przetwórstwo metali (6)
Rafinacja metali i stopów (4)
Recykling metali i stopów (4)
Rewolucja przemysłowa XIX w. (5)
Seminarium dyplomowe (3)
Technologia CAD/CAM (4)
Technologia informacyjna (3)
Technologia łączenia i spajania materiałów (9)
Termodynamika (6)
Transport masy i ciepła (4)
Urządzenia cieplne w hutnictwie (6)
Urządzenia cieplne w technice (6)
Utylizacja odpadów i ochrona środowiska (4)
Zaawansowane metody badań materiałów (6)
Zaawansowane metody matematyczne (matlab) (4)
Zaawansowane technologie wytwarzania (5)
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych (4)

[wróć do listy kierunków]