Sylabusy

Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Algebra liniowa (7)
Analiza i modelowanie systemów (7)
Analiza matematyczna (6)
Architektura komputerów i systemy operacyjne (6)
AutoCad (3)
Budowa i badania manipulatorów i robotów (3)
Chwytaki i narzędzia robotów (3)
Diagnostyka systemów automatyki i robotyki (5)
Diagnostyka techniczna (5)
Eksploatacja i naprawy urządzeń produkcyjnych (12)
Elektronika i elektrotechnika (5)
Elektryczne układy napędowe (4)
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (2)
Etyka (4)
Fizyka (13)
Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie (12)
Grafika inżynierska (4)
Historia techniki I (5)
Historia techniki II (5)
Historia wynalazczości (2)
Język angielski (8)
Język niemiecki (5)
Kiść i chwytaki robotów (3)
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (3)
Komunikacja i etyka w pracy zespołowej (10)
Materiałoznawstwo (3)
Mechanika (4)
Mechatronika (2)
Metody diagnostyki systemów technicznych (4)
Metody i techniki wspomagania decyzji (3)
Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich (13)
Metody numeryczne (3)
Metody optymalizacji (3)
Metody planowania i proces utrzymania ruchu (21)
Metody probabilistyczne i statystyka dla inżynierów (5)
Napędy elektryczne w robotyce i automatyce (4)
Napędy maszyn i urządzeń (4)
Napędy płynowe w robotyce i automatyce (4)
Napędy w robotyce i automatyce (4)
Nawigacja i lokalizacja robotów (3)
Ochrona własności intelektualnej (3)
Podstawy matematyki dyskretnej (5)
Podstawy miernictwa elektrycznego (4)
Podstawy programowania - algorytmy i struktury danych (3)
Podstawy programowania obiektowego (7)
Podstawy publikacji elektronicznych (1)
Podstawy regulacji automatycznej (7)
Podstawy robotyki (3)
Podstawy teorii sygnałów i systemów dynamicznych (4)
Prawo w praktyce inżynierskiej (3)
Procesy TPM w przedsiębiorstwie / Procesy TPM i systemy TQM w przedsiębiorstwie (15)
Programowanie C++ (4)
Programowanie obiektowe (4)
Programy 3D (3)
Projekt przejściowy (5)
Projektowanie i odtwarzanie maszyn i urządzeń (3)
Projektowanie paneli HMI (3)
Rewolucja przemysłowa w XIX w. (5)
Seminarium dyplomowe (3)
Sensoryka (3)
Sieci komputerowe (6)
Sterowanie robotów (4)
Sterowniki przemysłowe (5)
Systemy baz danych (3)
Systemy baz danych + Sieci komputerowe (5)
Systemy czasu rzeczywistego w automatyce i robotyce (5)
Systemy SCADA (3)
Systemy sterowania i monitorowania procesów przemysłowych (3)
Systemy wizyjne (5)
Systemy zarządzania produkcją (2)
Sztuczna inteligencja (3)
Technika mikroprocesorowa (4)
Techniki sterowania procesami ciągłymi (3)
Techniki sterowania procesami dyskretnymi (3)
Techniki sterowania robotów (4)
Technologia informacyjna (3)
Teoria sterowania (5)
Wytrzymałość materiałów (5)
Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych (4)
Zapis konstrukcji (3)
Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych (14)
Robotyka i mechatronika
Algebra liniowa (7)
Analiza i modelowanie systemów (7)
Analiza matematyczna (6)
Architektura komputerów i systemy operacyjne (6)
AutoCad (3)
Budowa i badania manipulatorów i robotów (3)
Chwytaki i narzędzia robotów (3)
Diagnostyka systemów automatyki i robotyki (5)
Elektronika i elektrotechnika (5)
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (2)
Etyka (4)
Fizyka (13)
Grafika inżynierska (4)
Historia techniki I (5)
Historia techniki II (5)
Historia wynalazczości (2)
Język angielski (8)
Język niemiecki (5)
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (3)
Komunikacja i etyka w pracy zespołowej (10)
Materiałoznawstwo (3)
Mechatronika (2)
Metody i techniki wspomagania decyzji (3)
Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich (13)
Metody numeryczne (3)
Metody optymalizacji (4)
Metody probablistyczne i statystyka dla inżynierów (5)
Napędy elektryczne w robotyce i automatyce (4)
Nawigacja i lokalizacja robotów (3)
Ochrona własności intelektualnej (3)
Parametryzacja przemysłowych sterowników (3)
Podstawy matematyki dyskretnej (5)
Podstawy miernictwa elektrycznego (4)
Podstawy programowania - algorytmy i struktury danych (3)
Podstawy programowania obiektowego (7)
Podstawy publikacji elektronicznych (1)
Podstawy regulacji automatycznej (7)
Podstawy robotyki (3)
Podstawy teorii sygnałów i systemów dynamicznych (4)
Prawo w praktyce inżynierskiej (3)
Programowanie obiektowe (4)
Programy 3D (3)
Projekt przejściowy (5)
Projektowanie paneli HMI (3)
Rewolucja przemysłowa w XIX wieku (5)
Seminarium dyplomowe (3)
Sensoryka (3)
Sieci komputerowe (6)
Sieci przemysłowe (6)
Sterowanie robotów (4)
Sterowniki przemysłowe (5)
Systemy baz danych (3)
Systemy baz danych + Sieci komputerowe (5)
Systemy czasu rzeczywistego w automatyce i robotyce (4)
Systemy SCADA (3)
Systemy sterowania i monitorowania procesów przemysłowych (3)
Systemy wizyjne (5)
Sztuczna inteligencja (3)
Technika mikroprocesorowa (4)
Techniki sterowania procesami ciągłymi (3)
Techniki sterowania procesami dyskretnymi (3)
Technologia informacyjna (3)
Teoria sterowania (5)
Wytrzymałość materiałów (5)
Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych (6)
Elektrotechnika przemysłowa
Algebra liniowa (7)
Analiza i modelowanie systemów (7)
Analiza matematyczna (6)
AutoCad (3)
Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych (4)
Eksploatacja i diagnostyka urządzeń elektrycznych (5)
Elektronika i elektrotechnika (5)
Energoelektronika (5)
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (2)
Fizyka (13)
Grafika inżynierska (4)
Historia wynalazczości (2)
Język angielski (8)
Język niemiecki (5)
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (3)
Komunikacja i etyka w pracy zespołowej (10)
Maszyny elektryczne (7)
Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich (13)
Napęd elektryczny (4)
Ochrona własności intelektualnej (3)
Podstawy elektroniki (4)
Podstawy miernictwa elektrycznego (4)
Podstawy programowania obiektowego (7)
Podstawy regulacji automatycznej (7)
Podstawy robotyki (3)
Prawo w praktyce inżynierskiej (3)
Programy 3D (3)
Projekt przejściowy (4)
Projektowanie paneli HMI (3)
Przemysłowe rozwiązania napędów elektrycznych (4)
Seminarium dyplomowe (3)
Sensoryka (3)
Sieci i aparaty niskiego napięcia (5)
Sterowniki przemysłowe (5)
Systemy baz danych + Sieci komputerowe (5)
Systemy czasu rzeczywistego w automatyce i robotyce (4)
Systemy SCADA (3)
Sztuczna inteligencja (3)
Technika mikroprocesorowa (4)
Technologia informacyjna (3)
Teoria sterowania (5)
Wytrzymałość materiałów (5)
Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych (4)

[wróć do listy kierunków]