Sylabusy

Pielęgniarstwo II
Badania naukowe w pielęgniarstwie (5)
Choroby zakaźne (6)
Dydaktyka medyczna (5)
E-zdrowie i informatyka w pielęgniarstwie (2)
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: cukrzyca (2)
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: nadciśnienie tętnicze (5)
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu (4)
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: niewydolność oddechowa (3)
Endoskopia (8)
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (5)
Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień (8)
Informacja naukowa (4)
Język angielski (4)
Koordynowana opieka zdrowotna (3)
Medycyna bólu (8)
Nefrologia i dializoterapia (4)
Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne (10)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: ból (4)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: choroba nowotworowa (6)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: cukrzyca (8)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: leczenie nerkozastępcze (5)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: leczenie żywieniowe (7)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: nadciśnienie tętnicze (4)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu (4)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: niewydolność oddechowa (6)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: rany przewlekłe i przetoki (5)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna (6)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: zaburzenia układu nerwowego (5)
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: zaburzenia zdrowia psychicznego (5)
Opieka nad dzieckiem chorym i niepełnosprawnym (13)
Opieka onkologiczna (6)
Pielęgniarstwo epidemiologiczne (6)
Pielęgniarstwo kardiologiczne (3)
Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej (9)
Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej (9)
Pielęgniarstwo wielokulturowe (3)
Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki POZ i gabinet lekarza POZ) (3)
Podstawy psychoterapii (8)
Poradnictwo w pielęgniarstwie (4)
Pracownia endoskopowa (5)
Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych (0)
Prawo w praktyce pielęgniarskiej (7)
Program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie (2)
Promocja zdrowia i profilaktyka w pediatrii (5)
Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne (4)
Psychologia zdrowia (9)
Pulmonologia i alergologia (9)
Statystyka medyczna (4)
Szpitalna polityka antybiotykowa (4)
Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (4)
Wstęp do farmakologii klinicznej (5)
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (7)
Zarządzanie w pielęgniarstwie (8)

[wróć do listy kierunków]