Sylabusy

Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
Andragogika (5)
Antropologia kulturowa (4)
Arteterapia (3)
Biblioterapia (6)
Choreoterapia (3)
Diagnoza niedostosowania społecznego (6)
Diagnoza pedagogiczna (8)
Film i dźwięk w pracy pedagoga (9)
Innowacje w pracy pedagoga (5)
Język angielski (3)
Język niemiecki (3)
Logika (6)
Logopedia artystyczna (7)
Mechanizmy uzależnień (4)
Mediacje i negocjacje (8)
Metodologia badań społecznych (5)
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społeczenie (5)
Metody terapii pedagogicznej (8)
Multimedia w pracy pedagoga (7)
Muzykoterapia (3)
Pedagogika ogólna (8)
Pedagogika porównawcza (5)
Podstawy psychoterapii (3)
Podstawy terapii logopedycznej (5)
Podstawy terapii pedagogicznej (7)
Prawo dla pedagogów (12)
Savoir vivre w pracy pedagoga (4)
Seminarium magisterskie (5)
Statystyka w pedagogice (5)
Techniki rozwiązywania konfliktów (7)
Trening interpersonalny (5)
Trening zachowań społecznych (6)
Uzależnienia (4)
Uzależnienia od mediów (5)
Wolontariat w pracy pedagogicznej (5)
Wprowadzenie do socjoterapii (7)
Współczesne koncepcje filozofii i etyki (6)
Współczesne problemy psychologii (2)
Współczesne problemy socjologii (5)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II
Andragogika (5)
Antropologia kulturowa (4)
Arteterapia w edukacji dziecka (10)
Biblioterapia w edukacji dziecka (5)
Choreoterapia (3)
Edukacja ekologiczna (5)
Edukacja międzykulturowa (7)
Edukacja regionalna (6)
Ewaluacja jakości edukacji (5)
Film i dźwięk w pracy pedagoga (9)
Innowacje w pracy pedagoga (5)
Język angielski (3)
Język niemiecki (3)
Komunikacja interpersonalna (4)
Logika (6)
Logopedia artystyczna (7)
Metodologia badań społecznych (5)
Multimedia w pracy pedagoga (7)
Muzykoterapia w edukacji dziecka (5)
Pedagogika Marii Montessori (7)
Pedagogika ogólna (8)
Pedagogika porównawcza (5)
Podstawy terapii logopedycznej (3)
Prawo dla pedagogów (7)
Profilaktyka społeczna (5)
Savoir vivre w pracy pedagoga (4)
Seminarium magisterskie (5)
Statystyka w pedagogice (5)
Ścieżki edukacyjne (4)
Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej (5)
Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (5)
Uzależnienia od mediów (5)
Wolontariat w pracy pedagogicznej (5)
Współczesne koncepcje filozofii i etyki (7)
Współczesne problemy psychologii (2)
Współczesne problemy socjologii (5)

[wróć do listy kierunków]