Sylabusy

Rachunkowość i podatki
Analiza finansowa wspomagana komputerowo (4)
Arkusze kalkulacyjne w finansach (5)
Aspekty finansowe projektów UE i programy zewnętrzne (3)
Audyt (5)
Audyt podatkowy (6)
Ekonometria (4)
Etyka (8)
Ewidencja podatkowa (6)
Finanse (4)
Finanse przedsiębiorstwa (5)
Finanse publiczne (14)
Geografia ekonomiczna (4)
Historia gospodarcza (3)
Instrumenty finansowe w rachunkowości (5)
Interpretacje księgowe (3)
Interpretacje podatkowe (3)
Inżynieria finansowa i montaż finansowy (4)
Język angielski (3)
Język niemiecki (5)
Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne (6)
Komunikacja interpersonalna (5)
Kontrola wewnętrzna (5)
Kreatywna rachunkowość (6)
Makroekonomia (9)
Matematyka (5)
Matematyka finansowa (3)
Mikroekonomia (6)
Modelowanie wartości sprawozdawczych (7)
Ochrona własności intelektualnej (4)
Optymalizacja strategii podatkowych (5)
Podstawy komunikacji społecznej (5)
Podstawy publikacji elektronicznych (2)
Podstawy rachunkowości (3)
Podstawy zarządzania (5)
Praktyki zawodowe (5)
Prawo (5)
Prawo gospodarcze (5)
Prawo podatkowe (5)
Rachunek kosztów (4)
Rachunkowość finansowa (6)
Rachunkowość jednostek w transformacji prawno-organizacyjnej (3)
Rachunkowość komputerowa (7)
Rachunkowość zarządcza (5)
Raportowanie wewnętrzne (5)
Rekreacja (4)
Rozliczenia płacowe i ubezpieczenia społeczne (6)
Rynki finansowe (4)
Socjologia (6)
Sprawozdawczość elektroniczna (8)
Sprawozdawczość i analiza finansowa (6)
Statystyka opisowa (4)
System podatkowy w Polsce (5)
System ubezpieczeń (4)
Technologia informacyjna (4)
Współczesne problemy ewidencyjno-gospodarcze (6)
Wycena w rachunkowości (7)
Wychowanie fizyczne (5)
Zaawansowana rachunkowość finansowa (7)
Zarządzanie środkami zewnętrznymi i projektami UE (7)
Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa (5)
Źródła finansowania działalności gospodarczej (6)
Zarządzanie finansami
Analiza instrumentów rynku kapitałowo-pieniężnego (5)
Analiza wskaźnikowa (6)
Analiza zdolności kredytowej (4)
Arkusze kalkulacyjne w finansach (5)
Aspekty finansowe projektów UE i programy zewnętrzne (3)
Audyt (5)
Ekonometria (4)
Etyka (8)
Finanse (4)
Finanse międzynarodowe (5)
Finanse przedsiębiorstwa (5)
Finanse publiczne (14)
Geografia ekonomiczna (4)
Historia gospodarcza (3)
Inżynieria finansowa i montaż finansowy (4)
Język angielski (3)
Język niemiecki (5)
Komunikacja interpersonalna (5)
Kontrola wewnętrzna (5)
Makroekonomia (8)
Matematyka (5)
Matematyka finansowa (3)
Mikroekonomia (6)
Ochrona własności intelektualnej (4)
Podatki w finansach (6)
Podstawy komunikacji społecznej (5)
Podstawy publikacji elektronicznych (2)
Podstawy rachunkowości (3)
Podstawy zarządzania (5)
Praktyki zawodowe (5)
Prawo (5)
Prawo gospodarcze (5)
Prognozowanie i planowanie strategiczne (4)
Rachunek kosztów (4)
Rachunkowość finansowa (7)
Rachunkowość komputerowa (7)
Rachunkowość zarządcza (5)
Rynki finansowe (4)
Socjologia (6)
Sprawozdawczość elektroniczna (8)
Sprawozdawczość i analiza finansowa (6)
Statystyka opisowa (4)
System ubezpieczeń (4)
Technologia informacyjna (4)
Wychowanie fizyczne (5)
Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw (3)
Zarządzanie finansami mikro przedsiębiorstw (3)
Zarządzanie finansami na rynkach globalnych (5)
Zarządzanie finansami w instytucjach finansowych (4)
Zarządzanie finansami w instytucjach publicznych (4)
Zarządzanie finansami w organizacjach non profit (4)
Zarządzanie kapitałem obrotowym (5)
Zarządzanie papierami wartościowymi (4)
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym (3)
Zarządzanie strategiczne i strategie finansowe (4)
Zarządzanie środkami zewnętrznymi i projektami UE (7)
Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa (4)
Źródła finansowania działalności gospodarczej (6)

[wróć do listy kierunków]