Sylabusy

Kierunek: Nowe media
Specjalność: Public Relations, Social Media i reklama
Przedmiot: Praktyki komunikacyjne w mediach

 • Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford 1962
 • Bachtin M. Problem gatunków mowy [w:] Estetyka twórczości słownej. Warszawa 1986
 • Grice P. H. Logika a konwersacja [w:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980
 • Levinson S. C. Pragmatyka. Warszawa 2010
 • Lyons J. Semantyka. T. 1. Warszawa 1984
 • Lyons J. Semantyka. T. 2. Warszawa 1989
 • Wierzbicka A. Genry mowy [w:] Dobrzyńska T., Janus E. Tekst i zdanie: zbiór studiów. Wrocław 1983
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Szadura J. Akty i gatunki mowy. Lublin 2004 *
 • Duszak A. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa 1998 *
 • Searle J. R. Czynności mowy: rozważania z filozofii języka. Warszawa 1987 *
 • Wittgenstein L. Dociekania filozoficzne. Warszawa 1972 *

* - literatura uzupełniająca.
Pozycje podkreślone są linkiem do katalogu on-line (otwiera nowe okno przeglądarki).

[wróć do listy przedmiotów]