Sylabusy

Public Relations, Social Media i reklama
Analiza tekstów kultury (5)
Arcydzieła literatury polskiej (5)
Arcydzieła literatury światowej (12)
Autoprezentacja (5)
Cyfrowe nośniki audio (8)
Dyskurs medialny (10)
e-Marketing (5)
Etyka (6)
Filozofia mediów (11)
Gamifikacja / Gry społecznościowe (4)
Gatunki internetowe (5)
Gatunki prasowe (5)
Gatunki radiowe (8)
Gatunki telewizyjne (5)
Gry komputerowe i wideo (9)
Gry społecznościowe w internecie (4)
Historia mediów (6)
Influence na platformach społecznościowych (5)
Internet i media cyfrowe (9)
Język angielski (3)
Język mediów (9)
Język mediów S (17)
Język niemiecki (5)
Język reklamy (10)
Kreacja wizerunku (5)
Kreatywne pisanie (6)
Krytyka artystyczna (6)
Kultura języka (5)
Logika z semiotyką (14)
Marketing (5)
Marketing na platformach społecznościowych (5)
Marketing w mediach społecznościowych (5)
Mass media (7)
Media a literatura współczesna (5)
Media relations w Internecie - warsztaty (8)
Media społecznościowe (6)
Metodologia badań humanistycznych (13)
Metody badań medioznawczych (4)
Obraz filmowy w reklamie (5)
Obraz w mediach (6)
Ochrona własności intelektualnej (5)
Perswazja w dyskursie medialnym (4)
Planowanie funkcjonowania agencji reklamowej - projekt (5)
Planowanie kampanii reklamowej - projekt (4)
Podstawy fotografii / Cyfrowe nośniki obrazu (4)
Podstawy warsztatu naukowego (5)
Pragmatyka językowa w mediach (11)
Praktyki komunikacyjne w mediach (11)
Prawo prasowe i autorskie (9)
Projekt medialny (4)
Projekty multimedialne w mediach społecznościowych (7)
Projekty multimediów (5)
Public relation w Internecie - warsztaty (7)
Reklama i marketing (3)
Reklama internetowa - warsztaty (2)
Reklama radiowa i telewizyjna (8)
Reklama w internecie (2)
Researching i copywriting (5)
Retoryka i erystyka (4)
Savoir vivre (5)
Social media. Wirtualne społeczności (12)
Socjologia mediów (8)
Społeczności internetowe (18)
Strategie pisarskie (6)
System medialny w Polsce, Europie i na świecie (10)
Sztuka nowych mediów (5)
Technologie informacyjne (4)
Teoria mediów (8)
Tożsamość i osobowość w second life (8)
Warsztat lektora (4)
Warsztat z montażu (4)
Warsztaty edytorskie (5)
Warsztaty fotograficzne (4)
Warsztaty podstawy pracy z kamerą (2)
Warsztaty publikacji elektronicznej i projektowania stron www (3)
Warsztaty radiowe (5)
Warsztaty telewizyjne (6)
Warsztaty z reklamy radiowej (5)
Warsztaty z reklamy telewizyjnej (5)
Warsztaty z reklamy w internecie (2)
Wiedza o języku (10)
Wiedza o komunikacji (5)
Wiedza o kulturze (5)
Wiedza o literaturze (6)
Wiedza o mediach (10)
Wiedza o sztuce (4)
Wirtualne gry społecznościowe (4)
Wirtualne światy społecznościowe (5)
Wprowadzenie do problematyki nowych mediów (5)
Wprowadzenie do projektowania graficznego / Nośniki i technologie cyfrowe (8)
Wprowadzenie do socjologii (5)
Współpraca z agencją reklamową, mediową i badawczą (5)
Wybrane zagadnienia z filozofii (8)
Wychowanie fizyczne (3)
Wykład monograficzny I (8)
Wykład monograficzny II (9)
Zarządzanie informacją (6)
Zarządzanie strategią reklamową (5)
Zarządzanie w mediach społecznościowych (5)
Multimedia i projektowanie graficzne
Analiza tekstów kultury (5)
Arcydzieła literatury polskiej (5)
Arcydzieła literatury światowej (12)
Autoprezentacja (5)
Corel - warsztat obsługi programu /Photoshop - warsztat obsługi programu (8)
Etyka (6)
Fotografia artystyczna / Kompozycja obrazu fotograficznego (5)
Fotografia prasowa / Fotografia reportażowa (5)
Fotografia użytkowa / Fotografia produktywna (5)
Gatunki internetowe (5)
Gatunki prasowe (5)
Gatunki radiowe (8)
Gatunki telewizyjne (5)
Grafika intermedialna / Multimedia i projektowanie (8)
Grafika w tekstach kultury (4)
Historia mediów (6)
Język angielski (3)
Język niemiecki (5)
Kreacja wizerunku (5)
Kreatywne pisanie (6)
Krytyka artystyczna (6)
Kultura języka (5)
Mass media (7)
Media a literatura współczesna (5)
Media społecznościowe (6)
Metodologia badań humanistycznych (13)
Metody badań medioznawczych (4)
Montaż filmowy (4)
Obraz w mediach (6)
Ochrona własności intelektualnej (5)
Perswazja w dyskursie medialnym (4)
Podstawy budowy obrazu filmowego / Podstawy montażu komputerowego (4)
Podstawy fotografii / Cyfrowe nośniki obrazu (4)
Podstawy warsztatu naukowego (5)
Prawo prasowe i autorskie (9)
Projekt medialny (4)
Projektowanie graficzne / Cyfrowe technologie medialne (8)
Projekty filmowe i multimedialne / Reklama i wideoclip (6)
Projekty użytkowe - reklama telewizyjna / Projekty użytkowe - reklama internetowa (4)
Reklama i marketing (3)
Researching i copywriting (5)
Retoryka i erystyka (4)
Savoir vivre (5)
Strategie pisarskie (6)
Sztuka nowych mediów (5)
Technologie informacyjne (4)
Teoria mediów (8)
Visual merchandising (4)
Warsztat lektora (4)
Warsztat z montażu (3)
Warsztaty edytorskie (5)
Warsztaty fotograficzne (4)
Warsztaty podstawy pracy z kamerą (2)
Warsztaty publikacji elektronicznej i projektowania stron www (3)
Warsztaty radiowe (5)
Warsztaty telewizyjne (6)
Wiedza o komunikacji (5)
Wiedza o kulturze (5)
Wiedza o literaturze (6)
Wiedza o sztuce (4)
Wprowadzenie do gatunków fotograficznych /Wybrane zagadnienia z historii i teorii przekazów audiowizualnych (4)
Wprowadzenie do problematyki nowych mediów (5)
Wprowadzenie do projektowania graficznego / Nośniki i technologie cyfrowe (8)
Wprowadzenie do socjologii (5)
Wybrane zagadnienia z filozofii (8)
Wychowanie fizyczne (3)

[wróć do listy kierunków]