Menu Zamknij

Czasopisma licencjonowane – dostęp do pełnych wersji tylko w sieci uczelnianej

Na platformach      ScienceDirect       Springer      Wiley Online Library       Nature        Science

Czasopisma w prenumeracie ciągłej – dostęp do wybranych tytułów w wersji elektronicznej po pobraniu kodów dostępu w Bibliotece Uczelnianej

 1. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo
 2. Bliżej Przedszkola
 3. Biuletyn Informacyjny z dodatkiem Serwis Podatkowy
 4. Charaktery
 5. Edukacja
 6. Edukacja i Dialog
 7. Edukacja Wczesnoszkolna
 8. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 9. Ekonomista
 10. Finanse Publiczne
 11. Finanse Komunalne
 12. Forum Akademickie
 13. Głos Głogowa
 14. Hutnik. Wiadomości Hutnicze
 15. Inżynieria Materiałowa
 16. IT w Administracji
 17. Kwartalnik Pedagogiczny
 18. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 19. Mój Przedszkolak
 20. Napędy i Sterowanie
 21. Nauczanie Początkowe
 22. Newsweek Polska
 23. Nowa Szkoła
 24. Obróbka Plastyczna Metali
 25. Pomiary Automatyka Robotyka
 26. Polityka Społeczna
 27. Pedagogika Społeczna
 28. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 29. Rachunkowość
 30. Remedium
 31. Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling
 32. Rzeczpospolita
 33. Samorząd Terytorialny
 34. Wychowanie w Przedszkolu
 35. Teraźniejszość Człowiek Edukacja
 36. Tygodnik Głogowski
 37. Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 38. Utrzymanie Ruchu
 39. W Cieniu Czepka
 40. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 41. Życie Szkoły

Czasopisma w bazie IBUK

Czasopisma w bazie LEX

Czasopisma w wolnym dostępie (open access)

 1. Polish Technical Review
 2. Problemy Pielęgniarstwa
 3. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 4. Pielęgniarstwo Neurologiczne
 5. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 6. Miesięcznik Finansowy Bank