Menu Zamknij

W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowane są zajęcia w ramach szkolenia bibliotecznego obejmującego zagadnienia przysposobienia czytelniczego oraz elementy informacji naukowej.

Szkolenia są obowiązkowe dla  studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i kończą się wpisem zaliczenia w sesji zimowej. Student, który nie ma zaliczonego szkolenia bibliotecznego, nie będzie mógł uzyskać wpisu o zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Terminy szkoleń bibliotecznych w roku akademickiego 2021/22:

29.09.2021 r,

30.09.2021 r.

8.10.2021 r.

19.11.2021 r.

17.12.2021 r.,  godz. 15.30, salka dydaktyczna w Bibliotece.