Menu Zamknij

W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowane są zajęcia w ramach szkolenia bibliotecznego obejmującego zagadnienia przysposobienia czytelniczego oraz elementy informacji naukowej.

Szkolenia są obowiązkowe dla  studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i kończą się wpisem zaliczenia w sesji zimowej. Student, który nie ma zaliczonego szkolenia bibliotecznego, nie będzie mógł uzyskać wpisu o zaliczeniu pierwszego roku studiów.

W związku z sytuacją epidemiczną w roku akademickim 2020/21 szkolenie biblioteczne odbędzie się zdalnie. Będzie ono dostępne na platformie YouTube. Link do szkolenia zostanie umieszczony na platformie OMNIS i będzie aktywny do 10.11.2020 r.

Aby uznać szkolenie za zaliczone, student ma obowiązek:

  1. założyć konto użytkownika w programie LIBRA i wypożyczyć książkę,
  2. pobrać kod dostępu (PIN) do IBUKa,
  3. pobrać ze strony Biblioteki http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/files/2020/09/Oswiadczenie_regulamin_biblioteka_PWSZ.pdf oświadczenie o akceptacji Regulaminu Biblioteki PWSZ w Głogowie i, podpisane, przynieść do biblioteki lub zostawić w zamkniętej kopercie na portierni lub przysłać skan na adres u.zieba@pwsz.glogow.pl

Wszystkich formalności należy dopełnić do 30.11.2020 r.

W roku akademickim 2020/2021 szkolenia biblioteczne zostały zakończone. W wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt.