Menu Zamknij

CZYTELNIA NAUKOWA

Czytelnia (45 miejsc) ma charakter otwarty – zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjnie (na miejscu w czytelni). Z czytelni naukowej ma prawo korzystać każdy mieszkaniec naszego miasta i regionu oraz każda osoba posiadająca dowód tożsamości. Żeby korzystać za zbiorów nie trzeba być czytelnikiem zapisanym do biblioteki.
Czytelnia pełni rolę centrum informacji naukowej. Poprzez zakupione licencje, można tu skorzystać z baz IBUK, LEX, Wirtualna Biblioteka Nauki.
Księgozbiór w czytelni ułożony jest wg UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

0  Dział ogólny
004  Informatyka
005  Organizacja i zarządzanie
008  Kultura1  Filozofia
111.852  Estetyka
159.9  Psychologia
16  Logika
17  Etyka2  Religia3  Nauki społeczne
311  Statystyka
316  Socjologia
33  Ekonomia
336  Finanse
34  Prawo
35  Administracja publiczna
36  Ubezpieczenia. Opieka społeczna
37  Pedagogika
39  Etnografia5  Nauki przyrodnicze
504  Nauka o środowisku
51  Matematyka
53  Fizyka
54  Chemia
55  Geologia
57/58 Biologia. Botanika
6  Nauki stosowane
61  Medycyna
62  Inżynieria. Technika
657  Rachunkowość
669  Metalurgia. Hutnictwo
681.5  Automatyka7  Sztuka
712  Parki. Ogrody
72  Architektura
73  Rzeźbiarstwo
74  Rysunek
745/749  Sztuka użytkowa
75  Malarstwo
76  Grafika
77  Fotografia
78  Muzyka
79  Teatr. Film
796  Sport8  Językoznawstwo. Literatura
81  Językoznawstwo
82  Nauka o literaturze9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia
91 Geografia
93/94 Historia

W wyniku porozumienia, zawartego z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej, w czytelni można skorzystać z bogatych zbiorów regionalnych.

W czytelni naukowej można również skorzystać ze zbiorów czasopism oraz prasy. Udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom dotarcie do wybranego czasopisma. Korzystanie ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki Uczelnianej § 2. Regulamin czytelni naukowej.

Studentom PWSZ w Głogowie oferujemy nocne wypożyczanie z czytelni książek, zwykle nieudostępnianych na zewnątrz.

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

Czytelnia komputerowa dysponuje 15 stanowiskami komputerowymi, drukarką, skanerami oraz 1 stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych, wyposażonymi w stałe łącze internetowe. Prawo do korzystania z czytelni komputerowej mają wyłącznie pracownicy oraz studenci PWSZ w Głogowie.

Na stanowiskach komputerowych udostępniane są bazy danych biblioteki – katalogi online, kartoteki, zestawienia bibliograficzne dostępne w multiwyszukiwarce INTEGRO. Jest również dostęp do sylabusów, prac licencjackich, wydawnictw uczelnianych.

Czytelnicy mogą także korzystać z edytorów tekstów ‚WORD’, arkuszy kalkulacyjnych ‚EXCEL’ oraz z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych w bibliotece i w Internecie.

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

W Czytelni obowiązuje Regulamin Biblioteki Uczelnianej § 3. Regulamin czytelni komputerowej.