Menu Zamknij

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie działa od 2004 r. – jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomagać proces dydaktyczny i naukowo – badawczy uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem tych dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia. Gromadzi zbiory w formie drukowanej ( obecnie ok. 30.000 woluminów oraz 75 tytułów czasopism) i elektronicznej (zbiory cyfrowe, e-booki, bazy danych).

Licencjonowane bazy danych : 1.    IBUK 2.    LEX Bazy w wolnym dostępie – wchodzą w skład Wirtualnej Biblioteki Nauki: 1.    Elsevier 2.    Ebsco 3.    Web of Science 4.    Nature 5.    Springer 6.    Wiley 7.    Scopus

Zbiory zostały opracowane zgodnie z programem kompleksowej obsługi informatycznej bibliotek akademickich LIBRA 2009, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych – obsługuje rejestrowanie i opracowanie zbiorów, rejestrowanie czytelników i wypożyczeń, przeszukiwanie zbiorów oraz tworzenie specjalistycznych baz danych. Umożliwia również, przy pomocy modułu OPAC (On-line Public Access Catalog), udostępnianie katalogu biblioteki on-line, co pozwala na przeglądanie zasobów bibliotecznych przez użytkowników oraz zamawianie książek przez Internet. Oferuje też, po uzyskaniu hasła dostępu, pełen dostęp do konta czytelnika, dzięki czemu może on kontrolować stan swoich wypożyczeń oraz terminowość zwrotu wypożyczonych materiałów.

W skład biblioteki wchodzą trzy moduły: Czytelnia naukowa, dysponująca 45 miejscami, ma charakter otwarty (może z niej skorzystać każda osoba) z wolnym dostępem do półek.

Czytelnia komputerowa dysponuje 15 stanowiskami z łączem internetowym oraz 1 stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych, wszystkie z  dostępem do modułu LIBRA OPAC, z   pełnym oprogramowaniem w zakresie edytorów tekstu i obrazu, arkuszem kalkulacyjnym i innych, z możliwością skanowania dokumentów.

Wypożyczalnia – mogą z niej korzystać studenci, wykładowcy i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz studenci i pracownicy innych Uczelni pod warunkiem podpisania odpowiednich umów.

W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowane są zajęcia w ramach szkolenia bibliotecznego obejmującego zagadnienia przysposobienia czytelniczego oraz elementy informacji naukowej dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Biblioteka Uczelniana PWSZ w Głogowie jest jednym z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych miejsc na Uczelni. Każdy użytkownik jest tu miłym gościem, na którego czeka miła i profesjonalna obsługa.