Menu Zamknij

Źródła elektroniczne w dostępie licencjonowanym

Polska Bibliografia Lekarska (PBL), tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje  polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z zakresu nauk biomedycznych. Obejmuje artykuły z polskich czasopism, artykuły polskich autorów opublikowane w zagranicznych czasopismach oraz monografie, prace doktorskie i habilitacyjne znajdujące się w zbiorach GBL od roku 1979.
Dostęp: z sieci Uczelni bez logowania, z komputerów domowych – dane logowania należy pobrać w bibliotece

Baza IBUK – polskojęzyczna pełnotekstowa baza podręczników akademickich. Dostęp: z sieci Uczelni bez logowania, z komputerów domowych – dane logowania należy pobrać w bibliotece

System Informacji Prawnej LEX  polskojęzyczna, pełnotekstowa baza prezentująca akty prawne, orzecznictwo, dająca dostęp do monografii, komentarzy i artykułów również z zakresu prawa medycznego. Możliwy dostęp z komputerów domowych po zgłoszeniu się do administratora bazy. Kontakt: u.zieba@pwsz.glogow.pl

Wirtualna Biblioteki Nauki (Elsevier, Ebsco, Nature i Science, Springer, Web of Science, Wiley).
Dostęp: z sieci Uczelni bez logowania , z komputerów domowych – dane logowania należy pobrać w bibliotece

Źródła elektroniczne w dostępie otwartym (open access)

PubMed baza bibliograficzno-abstraktowa, posiada linki do pełnych tekstów czasopism z zakresu medycyny i nauk biologicznych. Pełne teksty są dostępne również ze strony podlinkowanego czasopisma. Korzystanie z bazy PubMed jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Polska Platforma Medyczna dostęp do pełnych tekstów prac powstałych w polskich uczelniach medycznych.

Free Medical Journals – baza pełnotekstowa zawierająca artykuły ze wszystkich dziedzin medycyny

DOAJ – Directory of Open Access Journals to portal, na którym można znaleźć wszystkie otwarte czasopisma

Biblioteki cyfrowe  – Federacja Bibliotek Cyfrowych – multiwyszukiwarka

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich

Czytelnia Medyczna BORGIS –największa czytelnia artykułów medycznych i okołomedycznych z uznanych w środowisku lekarskim pism medycznych. Darmowy dostęp do spisów treści oraz obszernych fragmentów artykułów

Via Medica  – serwis zawiera czasopisma z zakresu różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicznej jak i eksperymentalnej.  Jest to 30 specjalistycznych  periodyków naukowych, publikowanych  w całości w języku angielskim. Większość czasopism zapewnia nieodpłatny dostęp do swoich zasobów archiwalnych, a część z nich jest w pełni dostępna w trybie Open Access.

Biblioteka Nauki  udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

Geneva Foundation for Medical Education and Researchwitryna GFMER zawiera ogólnodostępne czasopisma medyczne, jak również atlasy, książki, słowniki, przewodniki, organizacje – w układzie dziedzinowym. Artykuły dostępne są w wersjach językowych – angielskiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej  i hiszpańskiej.

Medycyna. Pzwl.pl  Portal Medycyna.pzwl.pl informuje o najnowszych wydarzeniach z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, prezentuje publikacje wydawnictwa PZWL, udostępnia bezpłatnie wybrane artykuły.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych portal Naczelnej  Izby Pielęgniarek i Położnych. Portal zawiera informacje dotyczące aktualnych problemów zawodowych, rozporządzenia i komunikaty Ministerstwa Zdrowia oraz  praktyczne porady  (np. filmiki instruktażowe) z zakresu pracy pielęgniarek i położnych.

Nursing (PZWL)  

Czasopisma w dostępie otwartym (open access)

 1. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 2. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 3. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 4. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 5. Pielęgniarstwo XXI Wieku
 6. Problemy Pielęgniarstwa
 7. Medycyna Rodzinna 
 8. Nowa Pediatria
 9. Nowa Medycyna
 10. Postępy Fitoterapii
 11. Postępy Nauk Medycznych