Czasopisma elektroniczne

Czasopisma licencjonowane

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych mają wyłącznie studenci i pracownicy PWSZ w Głogowie. Dostęp taki jest możliwy tylko w sieci uczelnianej. Aby uzyskać prawo dostępu należy zgłosić się do pracownika czytelni naukowej.

Czasopisma on-line polskie

 1. Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne
 2. Witryna czasopism – czasopisma kulturalne w Polsce
 3. Cyfrowa kolekcja czasopism polskich (19/20w.)
 4. Prasa w Internecie (Chimera 1901-1907 i Tygodnik Ilustrowany 1859-1865)
 5. Lista czasopism punktowanych MNiSW

Czasopisma on-line na świecie

 1. Directory of open access journals
  DOAJ, czyli Directory of Open Access Journals udostępnia zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych). Aktualnie w 649 z tych czasopism możliwe jest przeszukiwanie zasobów na poziomie artykułu.
  Serwis zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów. Serwis tworzony w ramach projektu finansowanego przez Open Society Institute – Budapeszt, jest zlokalizowany na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej w Lund, Szwecja. Tematyka:architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia

 1. Find articles
  Wyszukiwarka,
  która umożliwia dostęp do 11 milionów artykułów opublikowanych w ponad 3.000 czasopism.

 2. Lista filadelfijska

  ISI Master Journal List – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Termin ten często jest błędnie używany na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik Impact factor (IF). Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez ISI.