Menu Zamknij

Czasopisma licencjonowane – dostęp do pełnych wersji tylko w sieci uczelnianej

Na platformach      ScienceDirect       Springer      Wiley Online Library       Nature        Science

Czasopisma w prenumeracie ciągłej – dostęp do wybranych tytułów w wersji elektronicznej po pobraniu kodów dostępu w Bibliotece Uczelnianej

 1. Bliżej Przedszkola
 2. Charaktery
 3. Edukacja
 4. Edukacja i Dialog
 5. Edukacja Wczesnoszkolna
 6. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 7. Ekonomista
 8. Finanse Publiczne
 9. Finanse Komunalne
 10. Forum Akademickie
 11. Głos Głogowa
 12. Hutnik. Wiadomości Hutnicze
 13. Inżynieria Materiałowa
 14. IT w Administracji
 15. Kwartalnik Pedagogiczny
 16. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 17. Miesięcznik Finansowy Bank
 18. Mój Przedszkolak
 19. Napędy i Sterowanie
 20. Nauczanie Początkowe
 21. Newsweek Polska
 22. Nowa Szkoła
 23. Obróbka Plastyczna Metali
 24. Pomiary Automatyka Robotyka
 25. Polityka Społeczna
 26. Pedagogika Społeczna
 27. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 28. Rachunkowość
 29. Remedium
 30. Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling
 31. Rzeczpospolita
 32. Samorząd Terytorialny
 33. Wychowanie w Przedszkolu
 34. Teraźniejszość Człowiek Edukacja
 35. Tygodnik Głogowski
 36. Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 37. Utrzymanie Ruchu
 38. W Cieniu Czepka
 39. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 40. Życie Szkoły

Czasopisma w wolnym dostępie (open access)

 1. Polish Technical Review