Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe w Polsce


Federacja Bibliotek Cyfrowych (800 tysięcy publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych) gromadzi informacje o e-dokumentach oraz je udostępnia.


Projekt dLibra to pierwszy polski system do budowy bibliotek cyfrowych.
dLibra jest wykorzystywana przez biblioteki akademickie i publiczne do udostępniania cyfrowych postaci gromadzonych przez nie zbiorów.


Wykaz bibliotek cyfrowych polskich i zagranicznych wg czasopisma Elektroniczny Biuletyn Bibliotekarzy Polskich

 
Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową współtworzy 19 bibliotek instytucji naukowych i szkół wyższych, w tym PWSZ w Głogowie. Konsorcjum DBC zarządza Politechnika Wrocławska


Biblioteka multimedialna Towarzystwa Ziemi Głogowskiej

 

Biblioteki cyfrowe na świecie


Europeana – wspólny punkt dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie.

 

 

 

 

 

Project Gutenberg obejmuje różne dziedziny wiedzy i teksty literackie, udostępnia ok. 10 tys. książek, głównie anglojęzycznych

 

The OAIster – katalog dokumentów cyfrowych z całego świata.  OAIster umożliwia dostęp do ponad 20,253,994 dokumentów cyfrowych udostępnianych przez 1086 instytucji.