Polsigle

Serwis zawiera opisy dokumentów trudno dostępnych i niekonwencjonalnych, takich jak: sprawozdania i raporty z badań naukowych, materiały konferencyjne, dokumentacja techniczna, promocyjna i reklamowa, tłumaczenia niepublikowane, normy i zalecenia techniczne, niektóre dokumenty urzędowe itp.

wejście do bazy