Instytut Politechniczny – URZĄD PATENTOWY RP

Baza zawiera patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych

wejście do bazy