Instytut Politechniczny – SYMPO

Baza jest tworzona przez BG Politechniki Warszawskiej. W bazie znajdują się opisy materiałów konferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej (tzw. dokument elektroniczny).

wejście do bazy