Instytut Politechniczny – BIMET

Baza tworzona przez AGH zawierająca opisy bibliograficzne polskiej literatury technicznej.

wejście do bazy – baza chwilowo niedostępna