Instytut Humanistyczny – ARTON

Baza bibliograficzna, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii.

wejście do bazy