Menu Zamknij

Z wypożyczalni mogą korzystać studenci, wykładowcy i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz studenci i pracownicy innych uczelni pod warunkiem podpisania umowy przez przedstawicieli szkół. Osoby niebędące pracownikami i studentami uczelni, mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych pod warunkiem wpisania na listę czytelników i wniesienia kaucji.

Aby wypożyczyć książkę na zewnątrz należy zapisać się do biblioteki na podstawie indeksu lub legitymacji. Zapisu dokonuje się w ciągu całego roku akademickiego w wypożyczalni na miejscu.

Aby wypożyczyć książkę należy:

  1. zalogować się do systemu, oznaczonego ikonką LIBRA 2009, wpisując nazwisko i imię w pełnym brzmieniu z zachowaniem polskiej pisowni oraz hasło;
  2. odszukać w katalogu komputerowym opis potrzebnej pozycji, sprawdzić jej dostępność używając przycisku PROSTE;
  3. korzystając z pełnego opisu katalogowego należy użyć przycisk ZAMÓW.

Wypożyczeniu podlegają tylko te pozycje, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

  1. są dostępne i można je zamówić
  2. przy ich sygnaturze znajduje się litera W

Zamówione książki należy odebrać następnego dnia w godzinach otwarcia wypożyczalni.

Szczegółowe zasady wypożyczeń określa Regulamin Biblioteki Uczelnianej § 1. Regulamin wypożyczalni.