Menu Zamknij

W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowane są zajęcia w ramach szkolenia bibliotecznego obejmującego zagadnienia przysposobienia czytelniczego oraz elementy informacji naukowej.

Szkolenia są obowiązkowe dla  studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i kończą się wpisem do indeksu. Student, który nie ma zaliczonego szkolenia bibliotecznego, nie będzie mógł uzyskać wpisu o zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Terminy szkoleń dla studentów I roku: