Menu Zamknij

Rada Biblioteczna PWSZ w Głogowie działa na podstawie Statutu uczelni § 25 ust.1 i 2

 1. W Uczelni działa Rada Biblioteczna.
 2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
 • dyrektor biblioteki uczelnianej, jako jej przewodniczący,
 • przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników,
 • po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich wybranym przez rady instytutów,
 • przedstawiciel samorządu studenckiego.
 1. Kadencja Rady Bibliotecznej jest zgodna z kadencją rektora.
 2. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
 • przedstawianie projektów założeń do kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej uczelni,
 • przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki uczelnianej,
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego biblioteki uczelni,
 • występowanie z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem systemu biblioteczno – informacyjnego Uczelni.

Skład osobowy Rady Bibliotecznej

  mgr Urszula Zięba, dyrektor biblioteki   przewodnicząca
  mgr Marta Wieczorek
  przedstawiciel pracowników biblioteki
  dr inż. Katarzyna Pantoł   przedstawiciel Instytutu Politechnicznego
  dr Sławomira Lisewska   przedstawiciel Instytutu Humanistycznego
  mgr Ewa Pastor   przedstawiciel Instytutu Ekonomicznego
 Monika Wolska
  przedstawiciel samorządu studenckiego