Menu Zamknij

Autor: UZ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI LIPIEC-SIERPIEŃ

W LIPCU BIBLIOTEKA BĘDZIE CZYNNA  W GODZ. 8.00 – 15.15 

W SIERPNIU BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA

Rozumiejąc potrzebę dostępu do książek, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo, wprowadzone zostają ograniczenia oraz zasady dostępu do zasobów biblioteki, które będą obowiązywały do odwołania.

STREFA KONTAKTÓW CZYTELNIKA Z BIBLIOTEKARZEM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZY  WEJŚCIU DO BIBLIOTEKI OD STRONY DZIEDZIŃCA, PRZEZ TARAS.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Wypożyczanie książek odbywać się będzie wyłącznie drogą zamówień elektronicznych po złożeniu zamówienia poprzez:
 2. katalog internetowy biblioteki http://78.8.190.80/cgi-bin/libraopac.dll?srs i konto czytelnika
 3. zamówienie zawierające nazwisko i imię autora oraz tytuł książki wysłane drogą mailową na adres: biblioteka@pwsz.glogow.pl
 4. zgłoszenia telefonicznie – nr tel. 76 832 04 24
 5. Książki z czytelni wypożycza się na 7 dni, z wypożyczalni na 3 miesiące, a książki oznaczone na grzebiecie czerwonym paskiem, na 1 miesiąc.
 6. Zamówienie musi zawierać imię i nazwisko Czytelnika, rok i kierunek studiów,
  nr albumu oraz numer telefonu. Będziemy się kontaktować, żeby ustalić dokładny termin odbioru książek.
 7. Zamówienie może zawierać maksymalnie 10 tytułów.
 8. Czas oczekiwania na realizację zamówienia może wynieść do kilku dni roboczych
 9. Odbiór książek będzie odbywał się w specjalnie wydzielonej strefie, przy drzwiach wejściowych do biblioteki od strony tarasu.
 10. W strefie wydzielonej do kontaktu z czytelnikiem może przebywać jedna osoba oraz bibliotekarz. Pozostali oczekujący ustawiają się w kolejce z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 11. Żeby odebrać zamówione książki należy okazać legitymację studencką lub dowód osobisty.
 12. Osoba odbierająca książki musi mieć założoną maseczkę ochronną.

ZWROT KSIĄŻEK będzie odbywał się w wydzielonej strefie, przy drzwiach wejściowych biblioteki od strony tarasu. Książki wypożyczone przed 11.03.2020 r. zostają przedłużone do 15 czerwca 2020 r.

UDOSTĘPNIANIE ARTYKUŁÓW Z CZASOPISM

 1. Wyboru artykułu należy dokonać poprzez katalog internetowy
  http://78.8.190.80/cgi-bin/libraopac.dll?srs
 2. Zamówienie, zawierające nazwisko i imię autora oraz dane artykułu, czyli tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer czasopisma oraz strony, na których znajduje się artykuł, wysłać należy drogą mailową na adres: biblioteka@pwsz.glogow.pl
 3. W wiadomości e-mail należy podać: imię, nazwisko, rok i kierunek studiów,
  nr albumu oraz nr telefonu do kontaktu.
 4. Skan artykułu czytelnik otrzyma drogą mailową.
 5. Usługa ta jest nieodpłatna.

ZBIORY ELEKTRONICZNE

Zaleca się korzystanie ze zbiorów elektronicznych biblioteki – baz IBUK, LEX oraz baz wchodzących w skład Wirtualnej Biblioteki Nauki. Kody dostępu można otrzymać pisząc na adres biblioteka@pwsz.glogow.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Od 11.03.2020 r. do 15.06.2020 zostaje wstrzymane naliczanie kar za nieterminowy zwrot książek.

Czytelnia naukowa będzie nieczynna do odwołania.

Biblioteka wstrzymuje korzystanie ze stanowisk komputerowych, drukarek i skanerów.

 

EBSCO W CZASIE COVID-19

EBSCO współpracuje ze swoimi partnerami merytorycznymi, aby pomóc w rozszerzeniu dostępu do zasobów, a także otworzyło część swoich własnych treści podczas pandemii COVID-19. Nowa  strona internetowa  oferuje treści, które mają pomóc bibliotekom wspierać użytkowników w nauce na odległość, pracy zdalnej, radzeniu sobie ze stresem i nie tylko. Strona jest często aktualizowana, należy więc regularnie sprawdzać, czy nie pojawiły się na niej nowe materiały!

Bezpłatne / rozszerzone oferty dostępu

Wspólnie z partnerami wydawniczymi EBCO bezpłatnie udostępnia coraz więcej zasobów i rozszerza dostęp do treści. Celem tych bezpłatnych i/lub rozszerzonych opcji dostępu, oferowanych przez ograniczony czas, jest dostarczenie użytkownikom – studentom i wykładowcom – możliwości korzystania z zasobów, do których dostęp jest zwyczajowo ograniczony

Otwarte zasoby

Strona oferuje dostęp do bogatej kolekcji zasobów, które pomogą użytkownikom poradzić sobie w wyjątkowej sytuacji, w której się znajdujemy – od porad dotyczących pracy w domu lub nauki zdalnej po porady dotyczące radzenia sobie ze stresem.

Zmiana kodów IBUK !

 UWAGA !!!!!

Nastąpiły zmiany w czytelni internetowej IBUK oraz my IBUK. Informujemy, iż wszystkie kody, które posiadacie, utraciły, bądź w niedługim czasie utracą, swoją ważność.

Nowe kody do zdalnego dostępu, są już do odebrania w Bibliotece PWSZ. Termin ważności nowych kodów wygasa dnia 03.06.2016 r.

ZAPRASZAMY po nowe kody, aby mogli Państwo korzystać z oferty IBUK z komputerów domowych. Pozostałe warunki korzystania z oferty nie uległy zmianie.

DOSTĘP TESTOWY – PROQUEST LITERATURE ONLINE

 

Baza Literature Online  zawiera pełne teksty ponad 350,000 utworów literackich od VIII wieku do współczesności, oraz biografie i bibliografie twórców, opracowania utworów, prądów i kierunków literackich.

LITERATURE ONLINE zawiera podstawowe wydania oryginalnych tekstów, opracowań, czasopism naukowych, specjalnych narzędzi wyszukiwawczych.

 1. Poezja. Niemal cały kanon poezji brytyjskiej od VIII wieku do współczesności. Uwzględnione m.in. wydania domów wydawniczych Carcanet, Enitharmon, Anvil Press, Bloodaxe, Faber and Faber.
 2. Dramat. Brytyjski i amerykański teatr od XIII do początków XX wieku, w tym Marlowe, Jonson, Dunbar, Sheridan, Wilde. Szekspir – również w wersji multimedialnej.
 3. Proza. Ponad 2250 utworów od XVI wieku do roku 1914, włączając Dickensa, Austen, Hawthorne’a Melville’a i innych.
 4. Multimedia. Poets on Screen – utwory literackie w wersji wideo, czytane przez autorów lub aktorów. The Arkangel Shakespeare Collection – nagrania wszystkich 38 dramatów w wykonaniu człołowych aktorów dla BBC.
 5. Materiały referencyjne i krytyczne. Zasób obejmuje około 400 pełnotekstowych czasopism naukowych i krytyczno – literackich (np. THE SPACE BETWEEN, MARK TWAIN JOURNAL and GEORGE ELIOT-GEORGE HENRY LEWES STUDIES), opracowania takie jak THE ENCYCLOPAEDIA OF POST-COLONIAL LITERATURE IN ENGLISH, 2nd ed (Routledge), krytyczne eseje, słowniki, linki do znaczących stron internetowych, biografie i bibliografie twórców, przewodniki i opracowania dla studentów, COMPANIONS TO LITERATURE (Cambridge University Press), 400 tomów PENGUIN CLASSICS.

Dodatkowe moduły: dramat XX wieku, amerykańska poezja XX wieku, pisarze afrykańscy

Dostęp jest możliwy do 31 maja 2012 r.                                                                                                                                                          

WEJŚCIE DO BAZY